Noppeid Põhjamaade ja Balti riikide hindamisagentuuride ühiskonverentsilt Soomes

Põhjamaade hindamisagentuurid kohtuvad korra aastas, arutamaks sisulistel ja päevakajalistel teemadel, üle aasta kutsutakse kampa ka Balti riikide hindamisagentuurid. Nii ka käesoleval aastal Porvoos.

Septembri esimesel nädalal toimunud konverents keskendus teaduse ja kvaliteedi edendamise (sh kvaliteedihindamise) kokkupuutepunktidele, mh küsimusele, kuidas kvaliteedihindamise kaudu muuta teaduse roll tuntavamaks ja olulisemaks ka iga tudengi õpingute kontekstis. Peaesinejad Islandilt, Taanist ja Soomest keskendusid selle laia teemavaldkonna eri aspektidele, sh teadustegevuse rollile kõrghariduse kvaliteedihindamise kontekstis, õppe- teadustegevuse vahelistele seostele ning teadustegevuse kvaliteedikindlustuse erinevatele süsteemidele. Samasid teemasid lahati praktilises võtmes ka ettekannetele järgnenud töötubades.

Pärastlõunal anti Balti agentuuridele võimalus tutvustada oma päevakajalisi arenguid ja väljakutseid, teisel päeval oli võimalus kuulda sarnaseid käsitlusi Põhjamaade (Islandi, Norra, Taani, Rootsi ja Soome) agentuuridelt. Ilmnes, et päris mitu agentuuri on liikunud temaatiliste hindamiste suunas, EKKA nende seas. Samas oli veidi üllatav, et enamus kvaliteediagentuuridest alles kavandab teadustegevuse valdkonna lõimimist kõrghariduse kvaliteedihindamisse.

Rohkem infot konverentsi kohta: Norra agentuuri lehelt (inglise keeles) ja Soome agentuuri lehelt (inglise keeles)