Möödunud nädalal toimus Tallinna Tehnikaülikooli institutsionaalse akrediteerimise külastus

Külastus on oluline osa akrediteerimisprotsessist. Nii hindamiskülastusel saadud infot kui ka ülikooli enesehindamise aruannet aluseks võttes analüüsib rahvusvaheline hindamiskomisjon kooli tugevusi ja nõrkusi, ning annab soovitusi parendustegevusteks ja nende elluviimiseks.

Nädal aega kestnud külastus tõi kokku eksperdid nii Eestist kui ka välismaalt. Kokku kuulus tehnikaülikooli hindamiskomisjoni 13 eksperti üheksast riigist. Lisaks vestlustele erinevate osapooltega (näiteks õppejõud ja töötajad, tudengid, tööandjad jpt) tutvusid eksperdid ka TalTechi linnakuga, sealhulgas paljude laboritega. Muuhulgas sai komisjon ülevaate ülikooli digitaalsetest taristust ja tudengite projektidest.

Tallinna Tehnikaülikooli jaoks ligi kaks aastat tagasi alguse saanud töömahukas protsess on nüüd jõudmas lõpusirgele – komisjon koondab oma mõtteid ja ettepanekuid, et juba detsembrikuus ülikoolile lõplik hindamisaruanne üle anda. See hindamisaruanne on omakorda aluseks EKKA kõrghariduse hindamisnõukogu otsusele. Hindamisnõukogu töötab aruande läbi ja langetab selle põhjal otsuse ülikooli akrediteerimise kohta.

Kõik Eestis tegutsevad kõrgkoolid peavad vähemalt korra seitsme aasta jooksul läbima institutsionaalse akrediteerimise. Institutsionaalne akrediteerimine on välishindamine, mille käigus hinnatakse kõrgkooli juhtimise, töökorralduse, õppe- ja teadustegevuse ning õppe- ja uurimiskeskkonna vastavust õigusaktidele, õppeasutuse eesmärkidele ja arengukavale.

Institutsionaalse akrediteerimise käigus hinnatakse järgmisi valdkondi: strateegiline juhtimine, ressursid, kvaliteedikultuur, akadeemiline eetika, rahvusvahelistumine, õppejõud, õppekava, õppimine ja õpetamine, üliõpilaste hindamine, õppimise tugisüsteemid, teadus-, arendus- ja/või muu loometegevus (TAL), ühiskonna teenimine.

Hindamise viib läbi rahvusvaheline ekspertkomisjon, kelle hindamisaruande põhjal langetab akrediteerimisotsuse EKKA kõrghariduse hindamisnõukogu. Tallinna Tehnikaülikool läbis institutsionaalse akrediteerimise esmakordselt 2015. aastal. Tutvu toonase hindamisotsuse ja aruandega siin.