Löö kaasa kvaliteetse koolitusteenuse hankimise juhendi valmimisel

Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuur (EKKA) on saanud valmis esmase versiooni koolitusteenuse hankimise juhendist, mille eesmärk on toetada tellijaid kvaliteetse koolituse leidmisel.

Täienduskoolituse hanke kvaliteedikriteeriumite sõnastamise ja hindamise juhendi on kokku pannud Eesti suurimate koolitusteenuste pakkujate ja hankijate esindajad. Juhend annab ülevaate koolituse hankimise protsessist. Selle keskmes on soovitused nii koolitusvajaduse analüüsiks, kvaliteedi määratlemiseks, kvaliteedikriteeriumite sõnastamiseks kui ka nende hindamiseks. Juhendi lõpuosas on toodud viited hanke näidistele ja täienduskoolituse kvaliteedi teemalistele materjalidele. Juhend sisaldab põhimõtteid, mis on rakendatavad iga koolitusteenuse tellimise puhul, sõltumata selle hinnast või hankimise iseloomust.

Juhend on valmis katsetamiseks – kutsume kõiki koolituste hankijaid/tellijaid juhendit kasutama ja sellele tagasisidet andma! Meie eesmärk on saada teie tagasiside abil valmis juhend, mis toetaks kõiki tellijaid kvaliteetse koolituse hankimisel.

Kui plaanite perioodil november 2021–31. jaanuar 2022 tellida koolitust ja soovite kasutada selleks juhendi abi, siis andke endast märku, kirjutades Kaija.Kumpas-Lenk@harno.ee. Seejärel anname teile teada, kuidas saate meile tagasisidet anda. Juhendi lõplik versioon valmib suveks 2022.

Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuur (EKKA) on alates 2018. aastast töötanud välja täienduskoolituse kvaliteedi hindamise süsteemi. Süsteemi eesmärk on erinevate tegevuste abil edendada täienduskoolituste kvaliteeti. Üheks tegevuseks on muuhulgas toetada koolituste tellijate oskusi kvaliteetse ja asjakohase koolituse hankimisel ja nende nõudlikkuse kasvu koolituse kvaliteedile, et õppijad saaksid parima võimalikust haridusest. Tule ja pane käed külge – hariduse kvaliteet sünnib ainult koostöös!

Lisainformatsioon:

Kaija Kumpas-Lenk, EKKA arendusjuht ja töörühma juht

Kaija.Kumpas-Lenk@harno.ee