Liitu meiega, haridusanalüütik!

Eesti Hariduse Kvaliteediagentuur (HAKA) ootab oma tegusasse meeskonda haridusanalüütikut. Oled oodatud meie tiimi, kui sul on soov panustada üldhariduse kvaliteedi edendamisse, sind sütitavad hariduse valdkonnaga seotud andmed, nendevahelised seosed ja seoste põhiste järelduste loomine.

Sel sügisel käivitame tegevused üldhariduse kvaliteedi edendamiseks tihedas koostöös Haridus- ja TeadusministeeriumiTallinna Ülikooli ja Tartu Ülikooliga. Haridusanalüütik toetab tegevuste edukat ja tõenduspõhist elluviimist. Töö hõlmab koostöös valdkonna spetsialistidega asjaomaste kvaliteedinäitajate väljaselgitamist ning nende rakendamise analüüsimist, alategevuste seiresüsteemi väljatöötamist, rakendamist ja tegevuste mõjususe hindamist. Haridusanalüütik osaleb ka üldhariduse andmeid koondava ning analüüsida võimaldava riikliku digitaalse töölaua disainis.

Ootame sind kandideerima, kui sul on:

 • vähemalt magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon;
 • suurandmete töötlemise oskused ja kogemus;
 • uuringute läbiviimise kogemus haridusvaldkonnas;  
 • tööülesannete täitmiseks vajalik digipädevus, sh väga heal tasemel andmetöötlusprogrammide kasutamise oskus;
 • haridusvaldkonna (riiklike) andmebaasidega töötamise kogemus;
 • loovus ja algatusvõime;
 • hea meeskonnatöö oskus;
 • süsteemne ja konstruktiivne lähenemine ülesannetele;
 • iseseisva õppimise ja probleemilahendusoskused;
 • laitmatu eesti keel nii kõnes kui kirjas ja inglise keele oskus vähemalt B2 tasemel.

Kasuks tuleb, kui sul on:

 • hindamisvahend väljatöötamise/kohandamise ja valideerimise kogemus;
 • digitaalsete andmekogude arenduskogemus;
 • teadmised õppija arengut toetavast õppimisest ja õpetamisest;
 • huvi hariduspoliitika vastu laiemalt.

Haridusanalüütikut ootab põnev ja arendamisrõõmu pakkuv töö, tegusad ja toetavad kolleegid ning hubane töökeskkond Tallinna kesklinnas. Toetame kaugtöö võimalust ning pakume 35-päevast puhkust kalendriaastas.  

Töö algus on 1. oktoober 2022. Töötasu rahastatakse ERFi tegevuse “Tõenduspõhise ja õppija arengut toetava kvaliteedijuhtimise edendamine üldhariduses” vahenditest.  

Kandideeri Harno värbamiskeskkonnas juba täna! Ootame sinu CV-d ja motivatsioonikirja 11. septembriks. Täiendavatele küsimustele vastab Kaija Kumpas-Lenk (kaija.kumpas-lenk@harno.ee, tel 5342 0726).

Loe ka üldhariduskoolide kvaliteedi arendamisest HAKAs!