Kutseõppe kvaliteedi hindamine 2019 – tulemused ja õppetunnid

EKKA-s on valminud kutseõppe kvaliteedi hindamiste 2019. aasta ülevaade „Kutseõppe kvaliteedi hindamine 2019: tulemused ja õppetunnid“. Loodame, et sellest leiavad vajalikku informatsiooni koolid, tööandjad ja teised kutsehariduse osapooled, sest hariduse kvaliteet sünnib ainult koostöös!

Hinnatud õppekavarühmade peamised tugevused on seotud õppekavade, õpikeskkonna ning õpetajatega. Hindamiskomisjonid leidsid, et õppekavaarendus on valdavalt eesmärgistatud ja süsteemne ning arvestab õppijate ja tööturu vajadustega. Õpikeskkond toetab õppijat õpiväljundite saavutamisel, igakülgset tuge pakutakse kõigile õpilastele, sh HEV õppuritele. Lisaks tõsteti esile motiveeritud, pühendunud ja kvalifitseeritud õpetajaid.

Murekoht on endiselt praktikakorraldus – tihti on puudu süstemaatilisest koostööst kooli, õppija ja ettevõtete vahel. Hindamiskomisjonid juhtisid mitmel korral tähelepanu ka sellele, et andmete kogumine õppe tulemuslikkuse ja rahulolu kohta ei ole süsteemne. Sageli koolid ei analüüsi andmeid ega kasuta neid parendustegevusteks. Lisaks rõhutati, et õpetajate täienduskoolitustel osalemine ei ole eesmärgipärane ning õpitu jagamine kolleegidega peaks olema plaanipärasem.

Alates 2019. aastast toimub kutseõppe kvaliteedi hindamine uue süsteemi alusel. Tähtajalise õppeõigusega koolide õppekavarühmades tuleb vähemalt kord kuue aasta jooksul läbida kvaliteedihindamine. Kvaliteedihindamisekeskmes on õppeprotsess, mida hinnatakse kolme valdkonna lõikes: õppekavad ja õppekavaarendus , õppimine ja õpetamine, ning õpetajad.

Tutvu ka kutsehariduse kvaliteedi hindamisotsuste ja aruannetega siin.