Kutsekoolide arendusjuhid õppisid Ungari kogemusest

EKKA korraldas 6.-7. juunil kogemusseminari, kus tutvuti Ungari kutsekoolide sisehindamise süsteemiga ja õpiti parendustegevuste kavandamist.

Seminari viis läbi Katalin Molnárné Stadler Ungarist, kes on kauaaegne EQAVET juhtkomitee liige ja Ungari haridusasutuste sisehindamise ekspert ning kogenud koolitaja.

Aruteludes võrreldi sisehindamise toimimist ja selle toetamist Ungari kutseõppes ja meie koolides. Tõdeti, et ka meie koolidele oleksid toeks regulaarsemad koolitused ja tugi sisehindamise protsessis.

Ungari eksperdi juhtimisel õpiti, mis on oluline sisehindamise tulemuste rakendamisel ja kuidas kavandada konkreetseid, mõõdetavaid ja tulemuslikke parendustegevusi.

Seminari teisel päeval tutvustasid meie koolide esindajad rahvusvahelise koostöö kogemusi kutseõppe kvaliteeditagamisel ja kvaliteedikultuuri edendamisel. Kogemust õppijakesksusest Soome kutseõppes jagas Meeli Kaldma Tallinna Teeninduskoolist, Karmen Selter Viljandi Kutseõppekeskusest tutvustas, mida õpiti õpirände kvaliteedi rahvusvahelisest vastastikhindamisest. Kvaliteedikultuuri hindamise ja edendamise koostööprojekti tutvustasid Veronika Kaska Astangu Kutserehabilitatsioonikeskusest ja Elen Raudsepp Tallinna Majanduskoolist.

Aitäh esinejatele ja kõikidele osalejatele aktiivse kaasamõtlemise eest!