Kutsehariduse hindamisnõukogu võttis vastu 2015 II poolaasta akrediteerimisotsused

Kutseõppe õppekavarühmade akrediteerimises osales sügisel kokku 30 kooli õppekavarühma 10 erinevas (info- ja kommunikatsioonitehnoloogia, äriteenuste, energeetika ja automaatika, transporditehnika, disaini ja käsitöö, puitmaterjalide töötluse, keemilise töötluse, laevandustehnika, kalanduse ja iluteeninduse) õppekavarühmas.

Kutsehariduse hindamisnõukogu tutvus hindamisdokumentidega ning analüüsis 08.12.2015 istungil hindamisvaldkondadele antud hinnangute ning võtmetugevuste ja arenguvaldkondade vastavust hindamiskomisjoni akrediteerimisettepanekule, mille tulemusena otsustas akrediteerida kuueks aastaks ja teha haridus- ja teadusministrile ettepanek pikendada õppe läbiviimise õigust kuue aasta võrra kokku 19 kooli õppekavarühmas.
Otsuse akrediteerida õppekavarühm kolmeks aastaks ja teha haridus- ja teadusministrile ettepanek pikendada õppe läbiviimise õigust kolme aasta võrra tegi hindamisnõukogu kaheksas kooli õppekavarühmas.
Otsuse mitte akrediteerida kooli õppekavarühma ja ettepaneku keelduda õppe läbiviimise õiguse pikendamisest tegi nõukogu ühe kooli õppekavarühma puhul.

Kaks otsust (1 transporditehnika ja 1 puitmaterjalide töötluse õppekavarühmas) võtab nõukogu vastu 28. detsembril 2015.
Kutsehariduse hindamisnõukogu protokoll on leitav siit.

Koolide õppekavarühmade aruanded, hindamiskomisjonide aruanded ning nõukogu otsused jõuavad EKKA andmebaasi aasta lõpuks.