Kutsehariduse hindamisnõukogu võttis vastu 2015 esimese poolaasta hindamisotsused

Kutsehariduse hindamisnõukogu uuenenud koosseis valis 11.06.2015 istungil hindamisnõukogu esimeheks Tiia Randma ning aseesimeheks Jüri Jõema.

Hindamisnõukogu kaalus akrediteerimisotsuseid kokku 26 kooli õppekavarühmas: info- ja kommunikatsioonitehnoloogia; äriteenused; energeetika ja automaatika; transporditehnika; disain ja käsitöö; puitmaterjalide töötlus; kaevandamine; militaarõpe ning veterinaaria.

Nõukogu tutvus hindamisaruannetega ning analüüsis hindamisvaldkondadele antud hinnangute ning võtmetugevuste ja  arenguvaldkondade vastavust akrediteerimisettepanekule  ning otsustas akrediteerida kooli õppekavarühm 6 aastaks ja teha haridus- ja teadusministrile ettepanek pikendada õppe läbiviimise õigust kooli õppekavarühmas 6 aasta võrra kokku 19 juhul: 3 info- ja kommunikatsioonitehnoloogia; 2 äriteenuste; 2 energeetika ja automaatika; 1 transporditehnika; 5 disaini ja käsitöö; 3 puitmaterjalide töötluse; 1 kaevandamise; 1 militaarõppe ning 1 veterinaaria õppekavarühmas.

Otsuse akrediteerida kooli õppekavarühm 3 aastaks koos ettepanekuga pikendada õppe läbiviimise õigust 3 aasta võrra tegi nõukogu kokku 6 juhul.

Ühe akrediteerimisotsuse puitmaterjalide töötlemise õppekavarühmas võtab nõukogu vastu juulis.


Lisainfo:

Kutsehariduse hindamisnõukogu 11.06.2015 istungi protokoll

Kutsehariduse hindamisnõukogu

 

Marge Kroonmäe
marge.kroonmae@archimedes.ee
mob 507 8423