EKKA kuratoorium alustab tööd

Oktoobri lõpus moodustati Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri (EKKA) kuratoorium ning kinnitati ka kuratooriumi koosseis.

EKKA kuratooriumi ülesanne on valida hindamisnõukogude ja vaidekomisjonide liikmed ning EKKA juhataja, samuti kinnitada EKKA arengukava ja aastaaruanne. Kuratoorium annab soovitusi EKKA arengusuundade ja arendustegevuste kohta ning teeb ettepanekuid EKKA põhimääruse kinnitamiseks või muutmiseks.

EKKA kuratooriumi koosseisus on kuni üheksa liiget ja koosseisu kinnitab neljaks aastaks valdkonna eest vastutav minister. EKKA põhiülesannetega seotud huvirühmad, sealhulgas üliõpilased, esitavad kuratooriumi koosseisu oma esindajaid.

EKKA kuratooriumisse kuuluvad:

  • Indrek Reimand – Haridus- ja Teadusministeerium;
  • Robert Lippin – Haridus- ja Teadusministeerium;
  • Tanel Linnus – Eesti Kutseõppe Edendamise Ühing;
  • Mait Palts – Eesti Kaubandus-Tööstuskoda;
  • Reelika Leetmaa – Eesti Töötukassa;
  • Valdo Kalm – Eesti Tööandjate Keskliit;
  • Ulla Preeden – Rakenduskõrgkoolide Rektorite Nõukogu;
  • Eleri Pilliroog – Eesti Üliõpilaskondade Liit;
  • Mait Klaassen – Rektorite Nõukogu.

EKKA juhataja Heli Mattisen sõnas, et kuratooriumis on esindatud kõik EKKA peamised huvirühmad – õppeasutused, õppijad, tööandjate organisatsioonid ning haridus- ja teadusministeerium. “Kuratoorium on EKKA-le ühiskonna vajaduste peegeldaja, nõuandja ja arupärija,” selgitas Mattisen. “Selle liikmed on oma kogukondade häälekandjad, kellel on võimalik mõjutada hariduse kvaliteedi hindamise arengusuundi ning seeläbi hariduse kvaliteedi edenemist tagant tõugata.”

Loe kuratooriumi kohta ka siit.