Kuidas saan välisülikooli õppima minnes õppe kvaliteeti kontrollida?

Kui plaanite välismaale õppima minna omal käel, siis on mõistlik  eelnevalt kontrollida, kas ülikool on sealses riigis tunnustatud (st õppe kvaliteedi nõuded täidetud). Seda saate teha ENIC-NARIC koostöövõrgu veebilehel, valides paremmenüüst riigi, kuhu minna plaanite ja edasi “Recognised higher education institutions”.

Alati on võimalik välisriigi õppeasutuse tunnustatuse kontrolliks pöörduda ka Eesti ENIC/NARIC keskuse poole. Välisülikooli tunnustatus on oluline, kui tahate hiljem seal läbitud ainepunkte arvestada mõne Eesti ülikooli õppe osana või soovite hiljem välisülikooli diplomiga Eestis töötada.