Kõrghariduse hindamisnõukogu 26. veebruari otsused

26. veebruaril toimus järjekordne EKKA kõrghariduse hindamisnõukogu istung. Nõukogu istungil võeti vastu kaks institutsionaalse akrediteerimise otsust, kolm õppekavagrupi kvaliteedihindamise otsust kõrghariduse I ja II astmel, kaks õppekavagrupi kvaliteedihindamise kõrvaltingimuse otsust ning üheksa doktoriõppe õppekavagrupi kvaliteedihindamise otsust.

Nõukogu otsused lühidalt:

 • EEKBL Kõrgema Usuteadusliku Seminari järgmine institutsionaalne akrediteerimine toimub seitsme aasta pärast eeldusel, et kõrgkool täidab neile seatud kõrvaltingimuse;
 • Eesti Metodisti Kiriku Teoloogilise Seminari järgmine institutsionaalne akrediteerimine toimub kolme aasta pärast;
 • Viia järgmine usuteaduse õppekavagrupi kvaliteedi hindamine EEKBL Kõrgemas Usuteaduslikus Seminaris ja Eesti Metodisti Kiriku Teoloogilises Seminaris läbi seitsme aasta pärast eeldusel, et kõrgkool täidab neile seatud kõrvaltingimuse;
 • Viia järgmine isikuteeninduse õppekavagrupi kvaliteedi hindamine Tallinna Ülikoolis läbi seitsme aasta pärast eeldusel, et kõrgkool täidab neile seatud kõrvaltingimuse;
 • Viia järgmine õigusteaduse õppekavagrupi doktoriõppe kvaliteedi hindamine Tartu Ülikoolis läbi seitsme aasta pärast;
 • Viia järgmine ärinduse ja halduse õppekavagrupi doktoriõppe kvaliteedi hindamine Tallinna Tehnikaülikoolis läbi seitsme aasta pärast;
 • viia järgmine ärinduse ja halduse õppekavagrupi doktoriõppe kvaliteedi hindamine Estonian Business Schoolis läbi seitsme aasta pärast eeldusel, et kõrgkool täidab neile seatud kõrvaltingimuse;
 • Viia järgmine ajakirjanduse ja infolevi õppekavagrupi doktoriõppe kvaliteedi hindamine Tartu Ülikoolis läbi seitsme aasta pärast;
 • Viia järgmine sotsiaalteaduste õppekavagrupi doktoriõppe kvaliteedi hindamine Tartu Ülikoolis ja Tallinna Ülikoolis läbi seitsme aasta pärast;
 • Viia järgmine psühholoogia õppekavagrupi doktoriõppe kvaliteedi hindamine Tartu Ülikoolis ja Tallinna Ülikoolis läbi seitsme aasta pärast;
 • Viia järgmine sotsiaalteenuste õppekavagrupi doktoriõppe kvaliteedi hindamine Tallinna Ülikoolis läbi seitsme aasta pärast;
 • Lugeda täidetuks Tallinna Tehnikaülikoolile tehnika, tootmise ja tehnoloogia õppekavagrupi kvaliteedihindamisel seatud kõrvaltingimus;
 • Lugeda täidetuks Tallinna Ülikooli sotsiaalteaduste õppekavagrupi kvaliteedihindamisel seatud kõrvaltingimus.

Täpsem info hindamisnõukogu istungi protokollist, hindamisotsused ja aruanded on leitavad siit: institutsionaalne akrediteerimine, õppekavagrupi kvaliteedi hindamine kõrghariduse I ja II astmel ja doktoriõppes.