Kõrghariduse hindamisnõukogu 21. augusti otsused

21. augustil toimus järjekordne EKKA kõrghariduse hindamisnõukogu istung. Nõukogu istungil võeti vastu kaks institutsionaalse akrediteerimise otsust, viis õppekavagrupi kvaliteedihindamise otsust kõrghariduse I ja II astmel ning neli doktoriõppe õppekavagrupi kvaliteedihindamise otsust.

Nõukogu otsused lühidalt:

  • Lääne-Viru Rakenduskõrgkooli järgmine institutsionaalne akrediteerimine toimub 7 aasta pärast eeldusel, et kõrgkool täidab neile seatud kõrvaltingimuse; (loe lähemalt).
  • Mitte akrediteerida Euroakadeemiat (loe lähemalt).
  • Viia järgmine bio- ja keskkonnateaduste õppekavagrupi kvaliteedi hindamine Euroakadeemias läbi kolme aasta pärast;
  • Viia järgmine ärinduse ja halduse õppekavagrupi kvaliteedi hindamine Euroakadeemias läbi seitsme aasta pärast eeldusel, et kõrgkool täidab neile seatud kõrvaltingimuse;
  • Viia järgmine keelte ja kultuuride õppekavagrupi kvaliteedi hindamine Euroakadeemias läbi kolme aasta pärast;
  • Viia järgmine ärinduse ja halduse õppekavagrupi kvaliteedi hindamine Lääne-Viru Rakenduskõrgkoolis läbi seitsme aasta pärast;
  • Viia järgmine sotsiaalteenuste õppekavagrupi kvaliteedi hindamine Lääne-Viru Rakenduskõrgkoolis läbi seitsme aasta pärast;
  • Viia järgmine bio- ja keskkonnateaduste õppekavagrupi doktoriõppe kvaliteedi hindamine Eesti Maaülikoolis, Tallinna Tehnikaülikoolis ning Tartu Ülikoolis läbi seitsme aasta pärast;
  • Viia järgmine bio- ja keskkonnateaduste õppekavagrupi doktoriõppe kvaliteedi hindamineTallinna Ülikoolis läbi kolme aasta pärast.

 

Täpsem info hindamisnõukogu istungi protokollist.