Kõrghariduse hindamisnõukogu 20. juuni otsused

20. juunil toimus järjekordne EKKA kõrghariduse hindamisnõukogu istung. Nõukogu istungil võeti vastu üks õppekavagrupi kvaliteedihindamise otsus kõrghariduse I ja II astmel ning kümme doktoriõppe õppekavagrupi kvaliteedihindamise otsust.

Lisaks langetati üks otsus kõrvaltingimuse täitmise kohta ning arutati kuut tegevuskava hindamisaruannetes välja toodud soovituste ja parendusvaldkondade osas.

Nõukogu otsused lühidalt:

  • Muusika ja teatrikunsti õppekavagrupis toimub järgmine hindamine Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias seitsme aasta pärast;
  • Põllumajanduse, metsanduse ja kalanduse õppekavagrupi doktoriõppes toimub järgmine hindamine Eesti Maaülikoolis seitsme aasta pärast;
  • Veterinaaria õppekavagrupi doktoriõppes toimub järgmine hindamine Eesti Maaülikoolis seitsme aasta pärast;
  • Informaatika ja infotehnoloogia õppekavagrupi doktoriõppes toimub järgmine hindamine Tartu Ülikoolis, Tallinna Ülikoolis ja Tallinna Tehnikaülikoolis seitsme aasta pärast;
  • Matemaatika ja statistika õppekavagrupi doktoriõppes toimub järgmine hindamine Tartu Ülikoolis seitsme aasta pärast;
  • Arhitektuuri ja ehituse õppekavagrupi doktoriõppes toimub järgmine hindamine Tallinna Tehnikaülikoolis seitsme aasta pärast, eeldusel et ülikool täidab aastaks 2020 neile seatud kõrvaltingimuse;
  • Füüsikaliste loodusteaduste õppekavagrupi doktoriõppes toimub järgmine hindamine Tartu Ülikoolis ja Tallinna Tehnikaülikoolis seitsme aasta pärast ning Tallinna Ülikoolis kolme aasta pärast.
  • Nõukogu arutas Eesti Maaülikooli veterinaaria õppekavagrupi kvaliteedihindamise kõrvaltingimuse täitmise asjaolusid ning otsustas lugeda seatud kõrvaltingimuse  täidetuks.

Lisaks eelnimetatud otsustele vaatas hindamisnõukogu läbi järgmised tegevuskavad: Eesti Maaülikooli veterinaaria õppekavagrupp; Tallinna Ülikooli ärinduse ja halduse õppekavagrupp; Tallinna Tehnikakõrgkooli arhitektuuri ja ehituse õppekavagrupp; Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste riigikaitse õppekavagrupp; Eesti Kunstiakadeemia arhitektuuri ja ehituse õppekavagrupp ning Eesti Maaülikooli ärinduse ja halduse õppekavagrupp.

Täpsem info hindamisnõukogu istungi protokollist.