Kõrghariduse hindamisnõukogu 13. märtsi istungi otsused

13. märtsil toimud EKKA kõrghariduse hindamisnõukogu uue koosseisu esimene istung. Hindamisnõukogu valis oma esimeheks Tallinna Ülikooli professori Eve Eisenschmidti ja aseesimeheks Tallinna Tehnikaülikooli professori Tauno Otto.

Nõukogu istungil võeti vastu viis doktoriõppe õppekavagruppide kvaliteedihindamise otsust humanitaaria, keelte ja kultuuride ning usuteaduse valdkondades. Lisaks käsitleti kõrgkoolide esitatud tegevuskavu hindamisaruannetes välja toodud soovituste ja parendusvaldkondade osas.

Nõukogu otsused lühidalt:

  • Humanitaaria õppekavagrupi doktoriõppes toimuvad järgmised hindamised Tartu Ülikoolis ja Tallinna Ülikoolis seitsme aasta pärast.
  • Keelte ja kultuuride õppekavagrupi doktoriõppes toimuvad järgmised hindamised Tartu Ülikoolis ja Tallinna Ülikoolis seitsme aasta pärast.
  • Usuteaduse õppekavagrupi doktoriõppes toimub järgmine hindamine Tartu Ülikoolis seitsme aasta pärast.