Konkurss EKKA kutsehariduse hindamisnõukogu liikmete leidmiseks

SA Archimedes kuulutab välja konkursi

 

EESTI KÕRG- JA KUTSEHARIDUSE KVALITEEDIAGENTUURI

KUTSEHARIDUSE HINDAMISNÕUKOGU LIIKME KOHTADELE

Vastavalt kutseõppeasutuse seaduse § 141  lõikele (4)  hindab kutseõppe kvaliteeti hindamisnõukogu, mille moodustab ja mille töökorra kinnitab valdkonna eest vastutav minister või volitatud riigi sihtasutuse või halduskoostöö seaduse alusel valitud isiku juhtorgan. Haridus- ja Teadusministeerium on halduslepinguga andnud selle volituse  Sihtasutusele Archimedes.

Kandidaate kutsehariduse hindamisnõukogu liikme kohale võivad esitada kutseõpet pakkuvad koolid, tööandjate keskorganisatsioonid, registreeritud kutse- ja erialaliidud, tööandjate ühendused, kutseõppe õpilasesindused, kutseharidusvaldkonna arendusasutused ja teised kutsehariduse osapooled. Kandidaat ei pea kuuluma teda esitava organisatsiooni liikmeskonda. Hindamisnõukogusse kuulub 13 liiget.

Hindamisnõukogu liige ei esinda hindamisnõukogus teda esitanud organisatsiooni ega oma tööandja huve.

 

Kandidaadile esitatavad nõuded:

 • tunneb kutsesüsteemi ja kutsehariduse suundumusi ning korralduse põhimõtteid;
 • omab juhtimis- ja/või arendustöö kogemust (välja arvatud õpilaste esindaja);
 • on soovitatavalt läbinud kvaliteedijuhtimise või -hindamise koolituse ning omab kvaliteedihindamise kogemust;
 • on oma töös sõltumatu, ta ei esinda organisatsiooni huve, mille liikmeskonda ta kuulub;
 • on koostöösuutlik, kõrge vastutustunde ja tugeva pingetaluvusega.

 

Esitamiskirjale lisatakse:

 • põhjendus kandidaadi sobivuse kohta kutsehariduse hindamisnõukogu liikmeks;
 • kandidaadi CV;
 • kandidaadi nõusolek hindamisnõukokku kandideerimiseks.

 

SA Archimedes nõukogu teeb esitatud kandidaatide hulgast valiku vähemalt 3/4 häälteenamusega, arvestades seejuures, et:

 • hindamisnõukogusse kuuluks igast kutseõppevaldkonnast vähemalt üks ekspert;
 • hindamisnõukogusse kuuluks vähemalt üks ekspert, kes töötab kutseõppeasutuses;
 • hindamisnõukogusse kuuluks vähemalt üks kutseõppeasutuse õpilane;
 • ühest organisatsioonist, kutse- ja erialaliidust või -ühendusest ei kuuluks nõukokku rohkem kui kaks liiget;
 • hindamisnõukogu liige ei ole Haridus- ja Teadusministeeriumi ametnik;
 • hindamisnõukogu liige ei ole kutseõppeasutuse direktor ega kutseõpet pakkuva rakenduskõrgkooli rektor.

 

Hindamisnõukogu liikmete (välja arvatud õpilaste esindaja) valimisel arvestatakse kandidaadi senist tööd Eesti kutsehariduse edendamisel ning eelistatakse kandidaate, kelle senine tegevus on olnud suunatud Eesti kutsehariduse kui terviku kvaliteedi tõstmisele ning kellel on kutsehariduse välishindamise kogemus.

Kutsehariduse hindamisnõukogu koosseisu volitused algavad mais 2019 ja kestavad kolm aastat.

Kandidaadi esitamiskirju koos lisadega ootame hiljemalt 29. aprilliks 2019. a aadressile Toompuiestee 30, Tallinn 10149 või e-posti aadressile ekka@archimedes.ee

Lisainfo: Heli Mattisen, EKKA juhataja, +3725178197 heli.mattisen@archimedes.ee; Marge Kroonmäe, kutseppe hindamisjuht +3725078423 marge.kroonmae@archimedes.ee

 

Kutseõppe kvaliteedi hindamist toetavad Euroopa Sotsiaalfond ja Eesti riik

EL_Sotsiaalfond_horisontaalne