Kas institutsionaalse akrediteerimise puhul võetakse arvesse ka kõrgkooli eripära nt kas tegemist on rakenduskõrgkooli või spetsialiseeritud ülikooliga?

Kõrgkoolide eripära võetakse arvesse eelkõige teadus-, arendus- ja loometegevuse (TAL) osas, kus näiteks rakenduskõrgkoolide puhul ei hinnata doktoriõppe ja teaduse evalveerimisega seonduvat. Võite täpsemalt vaadata ka institutsionaalse akrediteerimise hindamisaruandeid.