Hillar Bauman tutvustas Valgevene Riikliku Tehnikaülikooli delegatsioonile Eesti kõrghariduse kvaliteedihindamise süsteemi

18.-21. septembril külastas Välisministeeriumi arengukoostöö projekti raames Eestit Valgevene Riikliku Tehnikaülikooli neljaliikmeline delegatsioon. Projekti eesmärgiks on Valgevene kõrgharidussüsteemis kaasaaegsete õpetamismetoodikate välja arendamine ja kasutuselevõtt. Selle saavutamiseks soovis Eesti pakkuda neile teavet Eesti vastavast kogemusest ja tänasest praktikast.

Valgevene delegatsiooni kuulusid Riikliku Tehnikaülikooli prorektor, rahvusvaheliste suhete osakonna juhataja ning juhataja asetäitja ja tehnikateaduste teaduskonna juhataja.

Hillar Baumani ettekanne andis ülevaate Eesti kõrgharidusmaastikust ning selle arengutest, samuti kõrghariduse välishindamise rollist. Külalistele avaldas Eesti kogemus suurt muljet, eriti pandi imeks suurt tegutsemisvabadust süsteemi raames.

Lisaks EKKAle külastati ka Haridus- ja Teadusministeeriumi, Innovet, Kutsekoda ning Tallinna Tehnikaülikooli ja Eesti Maaülikooli.

Projekti rahastati arengukoostöö ja humanitaarabi vahenditest.