Haridus on külalislahkuse sektori taastumisel võtmetegur

Eesti Hotellide ja Restoranide Liidu (EHRL) tegevjuht ja Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri kutsehariduse hindamisnõukogu liige Maarika Honkonen kirjutab Õpetajate Lehes sellest, kuidas haridusel on väga oluline roll külalislahkuse sektori taastumisel koroonakriisist. Uued teadmised, oskused ja ümberõpe garanteerivad selle, et ollakse valmis uuel kasvuperioodil konkureerima ja võimalustest osa saama.

Külalislahkuse ja turismisektor on praeguses tervisekriisis saanud kõige enam kannatada, selgitab Maarika Honkonen Õpetajate Lehes. Riiklikest piirangutest tulenevalt ei pääse inimesed enam vabalt liikuma ja selge on see, et kui piirangud ühel hetkel kaovad, siis taastuvad turism ja reisimine mõnevõrra teistsugusena kui seni.

Keskkond muutub väga kiiresti, reageerida tuleb osata targalt ning paindlikult. Majandus taastub eri riikides erinevalt, mis seab surve alla valdkondlikud oskused ja võimekuse reageerida muutustele. Oluline on tagada ettevõtluse jätkusuutlikkus, valdkondliku kompetentsuse olemasolu ja areng ning noorte seas motiveeritus näha külalislahkuse sektoris enda jaoks karjäärivõimalust. See mõttekäik ilmestab, kuidas valdkondlik haridus on kriisist taastumisel ja edu saavutamisel väga oluline.

Haridus ise on praegu samuti üks valdkondi, mis teeb läbi suurt muutust. Külalislahkuse haridus seda enam. Ootused ja võimalused hariduse omandamiseks ja ligipääsuks teisenevad. Atraktiivsed rahvusvahelised valdkondlikud koolid ja õppeasutused panevad järjestikku oma kursuseid internetti. Suured hotelliketid loovad ühendusi õppeasutustega, kus lisaks hariduse uuele sisuloomele on paralleelselt nii praktikakohad kui ka tuleviku töökohad. Ehk hariduse teekond peab olema palju selgemini läbi mõeldud ja reageerima sektori muutunud vajadustele.

Kui ka sinul tekkis huvi, kuidas panustada hariduse kvaliteedi edendamisse, kandideeri kutseõppe hindamiseksperdiks siin!