Ekspertkomisjon: Tartu Kõrgem Kunstikool paistab silma nii kohalikul kui rahvusvahelisel tasandil

Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri hindamisnõukogu kinnitas oma hiljutisel istungil otsuse, millega anti Tartu Kõrgemale Kunstikoolile maksimaalne, 7aastane akrediteering.

Õppeasutust akrediteerinud rahvusvahelise komisjoni hinnang oli vägagi positiivne: kiideti nii tõhusat kommunikatsioonisüsteemi kui ka õppejõudude ja üliõpilaste erakordselt aktiivset rahvusvahelist mobiilsust.

Kõrghariduse Kvaliteediagentuuri juhataja Heli Mattiseni sõnul pidas komisjon eriti väärtuslikuks, et kaasaegsete  globaalsete suundumuste järgimise kõrval paneb kõrgkool rõhku ka traditsioonilistele rahvuslikele kunstivormidele.

Lisaks tõstis komisjon oma hindamisraportis esile Kõrgema Kunstikooli avalikkusele suunatud tegevused, millest suur osa keskendub kogukonna ja kultuurielu arendamisele.

Tartu Kõrgema Kunstikooli rektor Valeri Nuust rõhutas, et ühiskonna teenimine ja avalikkusele suunatud tegevused on nende kõrgkooli orgaaniline osa. „Heaks näiteks sellest on galerii Noorus, mida külastab aastas ligikaudu 10 000 inimest. Lisaks oleme andnud oma panuse ka mitme maineka kultuurifestivali ja suurürituse õnnestumiseks, olgu selleks siis Viljandi Pärimusmuusikafestival, Eesti Film 100 või Prima Vista kirjandusfestival,“ lisas rektor.

Veel pälvis tunnustust üliõpilaste looming, mida eksponeeritakse nii kodumaal kui rahvusvahelistel messidel.

Kiituste kõrval jätkus komisjonil ka soovitusi edasiseks. Arenguruumi nähti nii kõrgkooli arengukavas kui tagasiside- ja seiresüsteemis. Ühtlasi soovitati senisest enam tegelda õppimise ja õpetamise strateegiate ajakohastamisega.

Järgmine akrediteerimine tuleb Tartu Kõrgemal Kunstikoolil läbida seitsme aasta pärast, 2023 aastal.

Institutsionaalse välishindamise eesmärgiks on toetada strateegilise juhtimise ja kvaliteedikultuuri arengut Eesti kõrgkoolides. Kõik Eesti kõrgkoolid peavad institutsionaalse akrediteerimise läbima kord seitsme aasta jooksul.

Lisainfo: Hindamisnõukogu otsus