Ekspertkomisjon: Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Usuteaduse Instituut paistab silma oma ainulaadse profiili poolest

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Usuteaduse Instituut

 

Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri hindamisnõukogu võttis vastu otsuse, millega anti Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Usuteaduse Instituudile maksimaalne, 7aastane akrediteering.

Koos akrediteeringuga väljastati õppeasutusele ka kvaliteedimärk, mis tõendab, et kõrgkoolis on toimib efektiivne juhtimine, rahvusvaheliselt konkurentsivõimeline õppe- ja teadustegevus ning järjepidev ühiskonna arengusse panustamine.

Õppeasutust akrediteerinud rahvusvahelise komisjoni hinnangul paistab Usuteaduse Instituut Eestis silma oma ainulaadse profiili poolest ning rohkesti kiitust pälvisid kõrgkooli õppejõud, kelle puhul toodi välja nende ühiskondliku aktiivsust ja tegevust erialavaldkonna praktikutena. Peamisi arenguvõimalusi nähti aga tagasiside kogumise ja selle analüüsi osas. Senist suuremat rõhku tuleks pöörata ka kõrgkooli turundustegevustele.

„Kõrgkooli turundus peaks olema sihipärasem ja süsteemsem ning kajastama instituudi missiooni, visiooni ja väärtusi,“ sõnas komisjoni esimees, Helsinki Ülikooli professor Aila Marjatta Lauha.

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Usuteaduse Instituudi esindaja Siimon Haameri sõnul võimaldab akrediteerimiseks valmistumine saada selgema ülevaate institutsiooni tegevusest ning loob vajalikud lähtealused arendustegevuste teadlikumaks teostamiseks.

Kõrgkooli usuteaduskonna dekaan Randar Tasmuth lisas, et akrediteerimisprotsessis tulevad selgesti esile ka kitsaskohad, mis igapäevaste tegemiste käigus võivad tähelepanuta jääda. „Ühtlasi  saavad nii õppejõud kui ka administratiivtöötajad parema ülevaade erinevate töövaldkondade tegevustest ning omavahelistest seostest,“ märkis Tasmuth.

Järgmine hindamine ootab Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Usuteaduse Instituuti ees aastal 2023.

Institutsionaalse välishindamise eesmärgiks on toetada strateegilise juhtimise ja kvaliteedikultuuri arengut Eesti kõrgkoolides. Kõik Eesti kõrgkoolid peavad institutsionaalse akrediteerimise läbima kord seitsme aasta jooksul.

Lisainfo: Hindamisnõukogu otsus