EKKA võõrustas kolleege Aserbaidžaanist

23.-27. aprillil võttis EKKA vastu külalisi Aserbaidžaani Akrediteerimiskeskusest (Accreditation and Nostrification Office under the Ministry of Education of Azerbaijan), kelle õppevisiidi eesmärgiks oli tutvuda kutseõppe akrediteerimissüsteemiga Eestis.

Väliskülalised tundsid huvi kutseõppe akrediteerimise tegevuste, hindamisnõuete ja osapoolte rollide vastu Eestis, et saadud kogemuse toel luua sarnane süsteem Aserbaidžaani kutseõppe kvaliteedi hindamiseks.

Külaskäigul Tööandjate Majja kõneleti tööandjate panusest ja võimalustest kutseõppe edendamisel. Eesti Merekoolis toimunud näidishindamiskülastusel said külalised võimaluse olla hindamiskomisjoni rollis. Vestlustes kooli juhtkonna, õpetajate, õpilaste ja tööandjate esindajaga küsiti, mis on kooli jaoks tähtis õppe kvaliteedi tagamisel ja kuidas erinevad osapooled sellesse kaasatud on.
Tallinna Ehituskoolis tutvusid külalised kooli õppekeskkonna ja sisemise kvaliteedisüsteemiga.

Järgimist väärt kogemusena tõstsid külalised esile, et meil on kutseõppe välishindamisse kaasatud tööandjad. Külastatud koolides oli aserite jaoks imetlusväärne, kui sihipäraselt tegeletakse õppe kvaliteedi tagamisega ning tehakse koostööd valdkonna tööandjatega.
Eesti kogemusest võtsid kolleegid kaasa põhimõtte, et kutseõppe kvaliteedi välishindamine peab toetama kvaliteedikultuuri koolides.

EKKA tänab väga Eesti Merekooli, kes soostus olema taas välishinnatava rollis! Suur aitäh ka Tallinna Ehituskoolile ja Tööandjate Keskliidule lahke vastuvõtu ja avatud vestluste eest!