EKKA uuring toob välja kõrghariduse välishindamise positiivse ja negatiivse mõju

Eesti Kõrghariduse Kvaliteediagentuur viis 2014. a kevadel Eesti kõrgkoolides läbi uuringu, et analüüsida kõrgkoolitöötajate hoiakuid välishindamise suhtes. Uuriti kõrgkoolide töötajate poolt tajutud välishindamise positiivset ja negatiivset mõju, samuti mõju nii süsteemi kui indiviidi tasandil. Uuringus osales 361 inimest: 100 rakenduskõrgkooli ja 261 ülikoolide töötajat.

Välishindamise positiivset mõju tajuvad oluliselt rohkem juhid võrreldes õppejõudude, teadurite ja administratiivtöötajatega. Rakenduskõrgkoolide töötajad leiavad rohkem kui ülikoolide töötajad, et välishindamine avaldab nende tegevusele positiivset mõju.
Välishindamise negatiivset mõju tunnetatakse pigem personaalsel tasandil – kontrolliva, survestava ja lisatööd tekitavana. Positiivne mõju ilmneb rohkem organisatsiooni tasandil, kus nähakase seda kui juhtimist toetavat instrumenti, mis tugevdab meeskonnatööd ning pakub võimalust saada tagasisidet.

Uuringu tulemuste kohta saab lugeda lähemalt:

Seema, Riin; Udam, Maiki; Mattisen, Heli; Lauri, Liia (2014). Eesti kõrgkoolitöötajate poolt tajutud välishindamise mõju süsteemi/organisatsiooni ja personaalsel tasandil. Uuringu kokkuvõte.

Lisainfo:
Heli Mattisen, EKKA juhataja, tel 517 8197