EKKA sel nädalal hinnatava rollis

Alates 2013. aastast on EKKA Euroopa hindamisagentuuride assotsiatsiooni ENQA (European Association for Quality Assurance in Higher Education) täisliige. ENQA liikmesuse eelduseks on kvaliteediagentuuri regulaarne välishindamine, mille raames kontrollitakse vastavust Euroopa kõrgharidusruumi kvaliteedikindlustuse standarditele ja suunistele (EKKSS). Samuti on taoline välishindamine eelduseks kuulumisele EQARisse.

Agentuuri hindamise protsess sarnaneb hindamistele, mida EKKA viib läbi oma igapäevatöös. Agentuur (ehk EKKA) koostab enne hindamist põhjaliku eneseanalüüsiaruande, andes muu hulgas aru arengutest, mis on toimunud pärast eelmist hindamist, samuti esitatakse hindamiskomisjonile tutvumiseks suur hulk regulatiiv- ja töödokumente.

9.-11. oktoobril külastab Eestit rahvusvaheline hindamiskomisjon koosseisus Jean Pierre Finance – Universite de Lorraine emeriitprofessor, Prantsusmaa; Marion Coy – kõrghariduskonsultant, Iirimaa; Ronny Heintze – kvaliteediagentuuri AQAS rahvusvaheliste suhete volinik, Saksamaa; Olena Rusnak – üliõpilane, Ukraina ning koordinaator Lindsey Kerber.

Eestis kohtutakse EKKA töötajatega, hinnatavate kõrgkoolide esindajate, hindamiskomisjonides osalenud ekspertide, Eesti ja rahvusvaheliste koostööpartnerite esindajatega jt, hindamaks EKKA tegevuse vastavust Euroopa kõrgharidusruumi kvaliteedikindlustuse standarditele ja suunistele. Lisaks vastavuse kontrollile annab komisjon hinnatavale agentuurile soovitusi töö veelgi paremaks korraldamiseks. Hindamisaruanne EKKA kohta peaks valmima järgmisel aastal.

Lisainfot hindamise kohta leiab https://ekka.edu.ee/ekka-hindamine-enqa-poolt/