EKKA otsib tööandjate esindajaid kutseõppe hindamiskomisjonidesse

SA Archimedes Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuur (EKKA) otsib

TÖÖANDJATE ESINDAJAID

kutseõppe hindamisekspertideks 2017. aasta kevadel akrediteeritavates õppekavarühmades:

  • ELEKTRIENERGIA JA ENERGEETIKA
  • SOTSIAALTÖÖ JA NÕUSTAMINE

Kandideerima on oodatud TÖÖANDJATE ESINDAJAD
– vastava valdkonna kutse- ja erialaliitudest, tööandjate ühendustest
– valdkonna ettevõtete tipp- ja keskastme juhid
– praktikajuhendajad valdkonna ettevõtetes.

Kasuks tuleb kogemus kutseõppe arendamisel, hindamisel või juhendamisel (nt osalemine kutsenõukogus, kutsestandardite väljatöötamisel, kutsekomisjonides, riiklike õppekavade väljatöötamisel; kutseõppeasutuste nõunike kogudes, eksamikomisjonides; ettevõttes praktika juhendamise, töökohapõhise õppe läbiviimise kogemus).

EKKA moodustab iga kooli vastava õppekavarühma akrediteerimiseks tööandjate esindajatest ja õppekasvatustöö spetsialistidest hindamiskomisjonid. Hindamiskomisjoni liikme tööülesanded ja ajaressurss: hindamiskomisjonide koolitus (veebruar 2017), õppekavarühma aruande analüüs, hindamiskomisjoni koolikülastus, hindamiskomisjoni aruande koostamine. Hindamiseksperdi töö on tasustatav, tasu sõltub hinnatavate kooli õppekavarühmade arvust.

Kandideerimiseks palume täita hiljemalt 16. jaanuariks 2017 sooviavaldus SIIN.

Lisainformatsioon: EKKA kodulehelt
Marge Kroonmäe, kutseõppe hindamisjuht marge.kroonmae@archimedes.ee, tel 640 0456, 5078 423.