EKKA otsib täienduskoolituse eksperte

2018. aasta sügisest töötab Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuur (EKKA) Haridus- ja Teadusministeeriumi ettepanekul välja täienduskoolituse kvaliteedihindamise süsteemi, mille elluviimiseks soovime esmalt kaardistada olukorda täienduskoolituse turul. Sellest tulevalt otsib EKKA

EKSPERTE
FOOKUSGRUPI INTERVJUUDE LÄBIVIIMISEKS
TÄIENDUSKOOLITUSASUTUSTES

Eksperdi ülesandeks on viia läbi fookusgrupi intervjuud, mille raames:

  • kaardistada täienduskoolitusasutuste pidajate ja koolitajate koolitusvajadused
  • selgitada välja täienduskoolituse kvaliteedi edendamise vajadused ja võimalused
  • koostada fookusgrupi intervjuude kokkuvõtted.

Oled oodatud kandideerima, kui omad:
– kogemust koolitajana ja koolituse korraldajana
– kogemust täienduskoolituse valdkonna kvaliteedialastes arendustegevustes
– välishindamise kogemust hariduse valdkonnas.

Kasuks tuleb vene keele oskus.

Fookusgrupi intervjuude läbiviimisele eelneb seminar, mis toimub 12.10.2018 (Tallinnas).

Töö periood on 15. oktoober – 16. november 2018.

Eksperdi töö on tasustatav, tasu sõltub hinnatavate asutuste läbiviidud intervjuude arvust.

Kandideerimine  on lõppenud.

Lisainformatsioon: EKKA kodulehelt, Evelin Kattai, hindamiskoordinaator, evelin.kattai@archimedes.ee, tel 5512888.

EL_Sotsiaalfond_horisontaalne Projekti rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi (ESF) ja Haridus-ja Teadusministeeriumi rahastatava programmi „Täiskasvanute tööalane koolitus ja arendustegevused“ raames.