EKKA otsib kutseõppe hindamiskoordinaatorit

Ootame oma toredasse kolletiivi kutseõppe hindamiskoordinaatorit – tegemist on tähtajalise ametikohaga, lapsehoolduspuhukusel töötaja asendamiseks.

Koordinaator töötab koostöös kutseõppe hindamisjuhiga ning tema põhiülesanne on hindamiskomisjonide töö koordineerimine, sealhulgas:
• hindamisperioodide ettevalmistus ja analüüs (koolitajate ja ekspertide konkursside ettevalmistus, koolituste korraldus, kirjavahetus õppeasutuste ja ekspertidega)
• ekspertide ja assistentide koolituste läbiviimine
• kutseõppe ekspertide nõustamine
• kutseõppe hindamiskomisjonide töökorralduse toetamine ja nõustamine
• hindamisnõukogu istungite ettevalmistus
• programmi väljamaksetaotluste menetlemine

Ootused kandidaadile:
• kõrgharidus
• töö- või hindamiskogemus kutsehariduse valdkonnas
• koolituste läbiviimise kogemus
• korrektse kirjaliku ja suulise kommunikatsiooni oskus
• inglise keele ja vene keele oskus B2 tasemel
• hea pingetaluvus
• õpitahe
• kasuks tulevad teadmised finantsarvestusest ja EL struktuurifondide toetuse kasutamise nõuetest

Töö on põnev ja vaheldusrikas, kolleegid sõbralikud ja tegusad. Hubane ja kaasaegne töökeskkond asub Tallinna vanalinna servas. Töögraafik on hindamiste perioodilisusest tulenevalt paindlik.

Kandideerimisel palume saata motivatsioonikiri koos elulookirjelduse ja palgasooviga hiljemalt 3. juuniks e-posti aadressil heli.mattisen@archimedes.ee märgusõnaga „koordinaator”

Lisainfo EKKA juhataja telefonil 517 8197 või e-posti aadressil heli.mattisen@archimedes.ee