EKKA osaleb Moldova kõrg- ja kutsehariduse kvaliteedisüsteemi väljaarendamisel

EKKA sai rahastuse projektile „Kõrg- ja kutsehariduse kvaliteediagentuuri loomine ja arendamine Moldova Vabariigis“.

Projekt toetab Moldova kutse- ja kõrghariduse kvaliteediagentuuri ülesehitamist.

Konkreetseteks tegevusteks on koostöös Moldova haridusministeeriumiga vastavate seaduseelnõude ettevalmistamine, hindamismetoodika väljatöötamine, agentuuri töötajate kvalifikatsiooninõuete määratlemine ning töötajate ja hindamisekspertide koolitamine. Projekti lõppfaasis on kavas akrediteerimiste piloteerimine ühes kõrg- ning ühes kutsekoolis.

Projekt kestab 9 kuud – septembrist 2014 kuni maini 2015 ning selle kogumaksumus on 132 813 eurot.

 

Projekti rahastab Eesti Välisministeerium arengu- ja humanitaarabi vahenditest.

arengukoostoo_est_rgb