EKKA Kutsehariduse hindamisnõukogu võttis vastu teise poolaasta hindamisotsused

Eesti Kõrghariduse Kvaliteediagentuuri (EKKA) Kutsehariduse hindamisnõukogu võttis vastu 2014. aasta teise hindamisperioodi akrediteerimisotsused üheksas õppekavarühmas: turismi-, toitlustus- ja majutusteenindus, ehitus, logistika, transpordivahendite juhtimine, tekstiili- ja nahatöötlus, iluteenindus, tervishoid ja sotsiaalteenused, aiandus, keskkonnakaitse.

28. novembril 2014. a toimunud EKKA Kutsehariduse hindamisnõukogu istungil arutati kokku 32 kooli õppekavarühma akrediteerimisettepanekut: 3 turismi-, toitlustus- ja majutusteeninduse, 7 ehituse, 4 logistika, 2 transpordivahendite juhtimise, 3 tekstiili- ja nahatöötluse, 3 iluteeninduse, 4 tervishoiu ja sotsiaalteenuste, 4 aianduse ja 2 keskkonnakaitse õppekavarühmas.
Hindamisnõukogu võttis aluseks õppekavarühma ja hindamiskomisjoni aruanded ning analüüsis hindamiskomisjonide poolt hindamisvaldkondadele antud hinnangute ning võtmetugevuste ja arenguvaldkondade vastavust akrediteerimisettepanekule. Otsuse akrediteerida kooli õppekavarühm 6 aastaks võttis nõukogu vastu kokku 22 juhul.
Kutsehariduse hindamisnõukogu 28.11.2014 istungi protokolliga on võimalik tutvuda SIIN.

EKKA Kutsehariduse hindamisnõukogu otsuste, koolide õppekavarühmade enesehindamise aruannete ning hindamiskomisjonide aruannetega saab tutvuda EKKA kodulehel.

Lisainfo:
Marge Kroonmäe, kutseõppe hindamisekspert
marge.kroonmae@archimedes.ee

tel 640 0456, 5078 423