EKKA juhataja Heli Mattisen aitas valida Ukraina kvaliteediagentuuri liikmeid

Eelmisel nädalal tuli Kiievis kokku rahvusvaheline komisjon, et valida Ukraina vastasutatud kõrghariduse kvaliteediagentuurile 23 liiget. Komisjoni koosseisu kuulus viis eksperti Ukrainast ja neli eksperti Euroopa assotsiatsioonidest EUA, ENQA, ESU, EURASHE. ENQA esindajana osales valikukomisjonis EKKA juhataja Heli Mattisen.

Valikukomisjoni töö käivitus juba 2018. aasta veebruaris. Pärast pikki arutelusid ja kooskõlastusi nii komisjonis kui Ukraina valitsusasutustes jõuti sellise valimisprotseduurini, mis võimaldas võtta otsused vastu selgete kriteeriumide ning maksimaalse objektiivsuse tagavate toimingute abil. Valikukomisjoni koosolek oli avalik ning seda oli võimalik jälgida ka veebülekande kaudu.

Valikukomisjoni ülesanne ei olnud kergete killast – 116 laekunud avalduse hulgast tuli välja valida 23 akadeemilise maailma, tudengite ja tööandjate esindajat, kes omakorda valivad enda seast agentuurile juhi ja asejuhi ning võimalik et vajadusel veel mõned inimesed, kes asuvad agentuuris täiskoormusega tööle ja panevad kokku agentuuri püsimeeskonna. Kõik agentuuri liikmed kokku moodustavad otsustuskogu, ehk EKKA mõistes hindamisnõukogu. Lisaks hindamisnõukogule on plaan ellu kutsuda kuni 29 valdkondlikku komisjoni.

EKKA omalt poolt soovib Ukraina agentuurile teovõimelist ja toimekat käivitusperioodi!

Valikukomisjoni koosoleku helisalvestist on võimalik kuulata siit.