EKKA ja Eesti olid nähtavad Euroopa Kvaliteedifoorumil

EKKA osales 13. Euroopa Kvaliteedifoorumil  (EQAF), mis toimus 15.-17. novembril Austrias, Viini Majandusülikoolis. EQAFi korraldavad neli Euroopa kõrghariduse kvaliteedi eest seisvat organisatsiooni – EUA, ENQA, EURASHE ja ESU. Foorum toob kokku kvaliteediagentuuride ja ülikoolide esindajad üle Euroopa.

Eesti kogemust kvaliteedi tagamises olid kutsutud jagama EKKA juhataja Heli Mattisen ja Tallinna Ülikooli teadusprorektor Katrin Niglas, kes koos Šveitsi kolleegidega vaatlesid täiskogul, millised on viimase aja muutused kõrghariduse kvaliteedinõuetes. Kvaliteedinõuete laiem spekter tähendab mh tähelepanu pööramist e-õppele ja mitte-formaalsele õppele, aga ka nt ülikoolide suuremat rolli ühiskonna teenimise valdkonnas.

Lisaks täiskogu ettekandele jagasid Eesti kogemust E-õppe kursuste kvaliteedi tagamisest Eesti ülikoolide ja HITSA esindajad.

Veel  mõned nopped foorumi teemadest:

  • Kuidas teevad koostööd kvaliteediagentuurid ja ülikoolid vähendamaks akadeemilist petturlust? Inglismaa kõrghariduse kvaliteediagentuur (QAA) juhib töögruppi, mis andis välja juhised akadeemilise petturlusega võitlemiseks. The Role of Quality Assurance in Ensuring Academic Integrity
  • ENQA töögrupi ja TESLA projekti esindajad rääkisid e-õppe kvaliteedi tagamise ja hindamise eripärast võrredes traditsioonilise õppega. QA of E-learning.
  • Kuidas muudab uute, „mitte-ülikoolide“ poolt väljaantavate kvalifikatsioonide (nn non-qualification credentials: badges, licences, nano-degrees, micro-masters jms) levik vajadust jagada infot nende sisu, mahu ja taseme kohta? Assuring the quality of credentials to support learning innovation

Foorumi ettekanded on kättesaadavad Foorumi kodulehel: https://eua.eu/events/14-13th-european-quality-assurance-forum.html