EKKA analüütik Riin Seema kaitses doktoritöö

EKKA analüütik Riin Seema kaitses 15. detsembril Tallinna Ülikooli Psühholoogia Instituudis doktoritöö „Mindfulnessi ja ajaperspektiivi küsimustikud ja nende seosed subjektiivse heaoluga Eestis“

Riin  Seema uuris inimese meeleteadlikkust ja suhtumist oma minevikku, olevikku ning tulevikku. Uuringu üheks eesmärgiks oli Riinu sõnul kindlaks teha, kas budistlikust psühholoogiast pärit ja lääne psühholoogias moodsaks saanud konstrukt, mindfulness ehk meeleteadlikkus, teadvelolek, on omadus, mis iseloomustab ka eestlasi. Uuriti ka seda, kuivõrd see, kui meeleteadlik inimene on ja kui sageli ta mõtleb oma minevikule, olevikule või tulevikule positiivselt või negatiivselt, on seotud psühholoogilise heaoluga.

Uuringu tulemusel võib öelda, et inimese meeleteadlikkus ja suhtumine aega on tõepoolest seotud subjektiivse heaoluga, ning esialgset kinnitust leidis, et meeleteadlikkus (mindfulness) ja ajaperspektiiv kirjeldavad inimesi, sõltumata nende keelest ja kultuurist

Loe uuringust lähemalt TLÜ kodulehelt.

Doktoritöö on kättesaadav TLÜ Akadeemilise Raamatukogu repositooriumis E-Ait.

Lisainfo:

Riin Seema

riin.seema@archimedes.ee