Eesti võitis Moldova õigusteaduse magistriõppekavade akrediteerimise hanke

Sihtasutuse Archimedes hallatav Eesti Kõrghariduse Kvaliteediagentuur (EKKA) võitis Moldova haridusministeeriumi hanke sealsete ülikoolide õigusteaduse õppekavade hindamiseks. 2015. aasta jooksul akrediteeritakse kokku 25 õppekava 12 erinevas kõrgkoolis.

EKKA kuulub alates 2013. a Euroopa Kõrghariduse Kvaliteediagentuuride Registrisse EQAR. Registrisse kantud agentuurid võivad kõrgharidusõppe hindamisi viia läbi ka teistes riikides.

Moldova haridusministri Maia Sandu sõnul sooviti õiguse magistriõppekavadele objektiivset ja sõltumatut hinnangut. “Eesti agentuur on tõestanud oma professionaalsust Eestis ning saavutanud ka rahvusvahelise tunnustuse, olles lülitatud Euroopa kvaliteediagentuuride registrisse. Lisaks on meil sarnane ajalooline kogemus. Vähetähtis pole seegi, et Eesti välisministeerium toetab arengukoostööfondist sõltumatu kvaliteediagentuuri loomist Moldovas, mistõttu eestlased on meie arengutega rohkem kursis kui enamik teisi Euroopa riike.“

EKKA juhataja Heli Mattiseni sõnul on akrediteerimise kõrval sama oluline koostöö sealsete kõrgkoolidega nii nõuete selgitamisel kui protseduuride läbirääkimisel. „Kindlasti ei saanud me pakkumise tegemisel arvestada Eesti standarditega. Kultuurikontekst on ühisele lähiajaloo perioodile vaatamata siiski täiesti teine. Lisaks oli tarvis end läbi närida tervest hulgast seadusandlikest dokumentidest, mis reguleerivad kõrghariduse valdkonda ning püüda aru saada riiklike õppekavade loogikast kõrghariduses. Samas on põnev end võõras keskkonnas proovile panna ning meie ekspertide töö avaldab kindlasti Moldova õiguse valdkonna arengule suurt mõju,“ kommenteeris Mattisen.

Möödunud nädalal viis EKKA Moldovas läbi ülikoolide juhtidele ja õppejõududele koolituse, mille käigus arutati läbi õppekavade akrediteerimise metoodika ning lepiti kokku ajakava. Erinevalt Eestist on õigusõppe valdkond Moldovas väga killustatud eri staatuse ja tasemega kõrgkoolide vahel. Õiguse valdkonna aktiivseid magistriõppekavu on 50 ringis, neist 16 Moldova Riiklikus Ülikoolis (võrdluseks – Tartu Ülikoolis on 1 õiguse magistrikava). Magistrikavade üldarvu teeb suureks erimahuliste paralleelõppekavade olemasolu – 1,5aastased õppekavad neile, kel varasemast õiguse bakalaureusekraad, 2-aastased neile, kel muu kõrgharidus, kuid läbitud teatud mahus õiguse valdkonna aineid.

Eesti Kõrghariduse Kvaliteediagentuuri loodi Sihtasutuse Archimedes koosseisus 2009. aastal. EKKA on juhtiv kompetentsikeskus Eestis kõrg- ja kutsehariduse välishindamise alal.

EKKA kohtumas minister Maia Sandu (vasakult esimene), aseminister Loretta Handrabura ning kõrghariduse osakonna juhataja Nadejda Veliscoga

EKKA kohtumas minister Maia Sandu (vasakult esimene), aseminister Loretta Handrabura ning kõrghariduse osakonna juhataja Nadejda Veliscoga

Lisainfo: 

Heli Mattisen

Eesti Kõrghariduse Kvaliteediagentuuri juhataja
Sihtasutus Archimedes
tel 517 8197
e-post: heli.mattisen@archimedes.ee