EKKA uus nimi!

2.aprillist kannab EKKA uut nime – Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuur. Agentuuri uus ingliskeelne nimetus on Estonian Quality Agency for Higher and Vocational Education. Lühendina jääb kasutusele EKKA.

Sihtasutuse Archimedes nõukogu otsustas 2.aprilli istungil muuta Eesti Kõrghariduse Kvaliteediagentuuri nime, et viia agentuuri sisulised tegevused nimega vastavusse. Alates 2010. aastast on EKKA üheks põhitegevuseks kõrghariduse välishindamise kõrval kutseõppe õppekavagrühmade akrediteerimine Eestis.

Lisainfo:
Heli Mattisen
EKKA juhataja
Tel 517 8197