E-seminar 2020 II poolaastal kutseõppe kvaliteedi hindamisel osalevate kooli õppekavarühmade meeskondadele 3. juunil 2020 kell 13.00–16.15

3. juunil 2020 kell 13.00–16.15 toimub 2020 II poolaastal kutseõppe kvaliteedi hindamisel osalevate kooli õppekavarühmade meeskondadele e-seminar.

Sihtrühm

Hindamise kontaktisikud, ÕKR-ide koordinaatorid/juhtõpetajad, õppekavahoidjad/ÕKR-i või õppekava eest vastutaja koolis. Soovitame osaleda koos meeskonnaga.

Eesmärk

Eesmärk on pakkuda tuge eneseanalüüsi koostamisel ja jagada senist kogemust.

Õpiväljundid

Seminari läbinu:

  • koostab enesehindamise aruande, milles analüüsib õpet õppekavarühmas vastavalt kutsehariduse kvaliteedihindamise kriteeriumitele ja toob välja õppe tugevused ja parendusvaldkonnad;
  • tunneb hindamisprotsessi ja kooli rolli selles; teab, kuidas valmistuda hindamiskülastuseks.

Aeg ja koht

3. juuni 2020, e-keskkond www.zoom.us (täpne link saadetakse osalejatele enne seminari)

Päevakava

13.00–14.30Kvaliteedihindamise eesmärk. Põhimõtted
Eneseanalüüsi üldosa ja ülevaated
Analüüs hindamisvaldkondade lõikes
Praktiline ülesanne: analüüs vs. kirjeldus
14.30–14.45Paus
14.45–16.15Tugevused ja nende sõnastamine
Parendusvaldkonnad ja parendustegevused
Praktiline ülesanne: tugevuste ja parenduste sõnastamine
Hindamisprotsess ja ajaraam
Hindamiskülastuseks valmistumine

Registreerumine

[contact-form-7 404 "Not Found"]