E-kursuse kvaliteedimärgi konkursile laekus rekordarv taotlusi

2022. aastal esitati e-kursuse kvaliteedimärgi konkursile rekordiliselt 132 taotlust. Seda on märgatavalt rohkem kui möödunud aastal, mil konkursil osales 52 kursust.

Ülikoolid esitasid kvaliteedimärgi konkursile 114 e-kursust, kõige rohkem esitati kursuseid Tartu Ülikoolist (70) ja Tallinna Tehnikaülikoolist (39). Rakenduskõrgkoolidest esitati 11 taotlust. Konkurss on avatud ka kutseõppeasutustele ja üldhariduskoolidele – nemad esitasid sellel aastal konkursile 7 e-kursust. Konkursile esitatavate e-kursuste arvu suur kasv näitab ennekõike seda, et õppimine ja õpetamine digiõppes nõuab kõrgkoolidelt aina suuremat tähelepanu ja e-kursuste kvaliteedi teemat peetakse aina olulisemaks.

Rekordarv taotlusi nõuab ka hulgaliselt kompetentseid hindajaid, kel olemas kogemus e-kursuste loomisest, arendamisest ja hindamisest. Sellel aastal töötab EKKA e-kursuse kvaliteedi töörühmaga kvaliteedimärgi protsessis koos ligi 80 e-kursuste hindajat, kellele oleme nende panuse eest äärmiselt tänulikud. Hindajad alustavad tööd 17. veebruaril ja e-kursuse kvaliteedimärgi saajad ning aasta e-kursus avalikustatakse 5. mail.

E-kursuse kvaliteedimärgi taotlusvoor numbrites

Mis on e-kursuse kvaliteedimärk?

E-kursuse kvaliteedimärki antakse välja selleks, et tõsta e-kursuste kvaliteeti nii kõrghariduses, kutseõppes kui ka üldhariduses, ja jagada häid kogemusi. Kvaliteedimärk näitab e-kursuse väga head taset. Märk on tunnustuseks e-kursuse loojale ja tegijale, kes on saavutanud digitehnoloogia rakendamisel õppeprotsessis suurepäraseid tulemusi. E-kursuse kvaliteedimärk kinnitab õppijale, et kursus ja selle läbiviimise tase vastavad kvaliteedinõuetele.

E-kursuse kvaliteedimärgi kuvandi ja kontseptsiooni on välja töötanud Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse (HITSA) e-õppe kvaliteedi töörühm 2008. aastal. HITSA andis kvaliteedimärki välja aastatel 2008–2020. 2020. aastast koordineerib kvaliteedimärgi väljaandmist Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuur (EKKA).

Kvaliteedimärgi saanutega saad tutvuda siin.