Baltimaade kõrg- ja kutsehariduse kvaliteediagentuurid kohtusid seekord Lätis

Traditsiooniks saanud Balti riikide kõrg- ja kutsehariduse hindamisagentuuride kohtumine toimus augusti lõpus Kuldigas. Seekord oli võõrustajaks Läti kvaliteediagentuur.

Kohtumist alustati kolme riigi kõrg- ja kutsehariduse kvaliteedi hindamise arengute tutvustamisega. Põhjalikumalt käsitleti kõrghariduse kvaliteediagentuuride kogemusi hinnatava rollis ning komisjonide soovitusi agentuuridele (vt EKKA hindamine ENQA poolt). Erilise tähelepanuga vaeti kõrghariduse ühisõppekavade hindamise senist kogemust, väljakutseid ja võimalikke lahendusi. Läti kolleegid tutvustasid kutseõppe lõpetajate tööturule rakendumise ja oskuste hindamise monitooringu projekti. Koos arutleti, kuidas kasutada lõpetanute rakendumise andmeid kooli ja riigi tasandil koolitusvajaduse planeerimisel.

“Maailmakohviku” vormis arutelud keskendusid interdistsiplinaarsete ja kaugkoolituse (distance learning) õppekavade kvaliteedi hindamise temaatikale. Põnevad ja kasulikud olid kolme riigi kolleegide mõtted kliendikesksuse ja  meeskonnatöö tähenduse teemal kvaliteediagentuuride jaoks, samuti ammutati inspiratsiooni kommunikatsioonitegevuste paremaks korraldamiseks.

Päeva lõpetuseks korraldasid Läti kolleegid toreda ekskursiooni väikeses ajaloolises Kuldiga linnas.