Üldhariduse töörühm

2023. aasta algul sai moodustatud üldhariduse kvaliteedikriteeriumite ja kvaliteedihindamise mudeli töörühm. Praktikutest ja teadlastest koosneval ekspertide töörühmal seisab ees oluline ülesanne luua tõenduspõhine ja üldhariduskoolide tegevust toetav kvaliteedihindamise mudel.

Töörühma koosseisu kuulub 7 konkursi korras valitud liiget ning Eesti Hariduse Kvaliteediagentuuri ja Haridus- Teadusministteeriumi esindajad.

Töörühma koosseisu kuuluvad järgmised liikmed:

  • Helen Arus (HAKA);  
  • Valeri Murnikov (HAKA); 
  • Maie Kitsing( Haridus- ja Teadusministeerium);  
  • Kati Aus (Tallinna Ülikool);  
  • Kätlin Vanari (Tallinna Ülikool); 
  • Anti Alasi (Haridus- ja Teadusministeerium);  
  • Anna-Liisa Jõgi (Tallinna Ülikool); 
  • Inga Veskimägi ( Peetri Lastead-Põhikool);  
  • Teivi Gabriel (Narva Gümnaasium); 
  • Maria Kurisoo (Emili kool). 

Töörühm kohtub aastal 2023 järgmistel kuupäevadel:

27. jaanuaril, 17. veebruaril, 10. märtsil, 31. märtsil, 05. mail, 16. juunil, 11. augustil ja 25. augustil.


2022–2029 viiakse HAKAs ellu tegevusi “Tõenduspõhise ja õppija arengut toetava kvaliteedijuhtimise edendamine üldhariduses” raames ja Euroopa Liidu ning Haridus- ja Teadusministeeriumi kaasrahastuse toel.