Posts Tagged: Tallinna Ülikool

Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri (EKKA) kõrghariduse hindamisnõukogu otsustas akrediteerida Tallinna Ülikooli seitsmeks aastaks kõrvaltingimusega. Tallinna Ülikooli (TLÜ) hinnanud rahvusvaheline komisjon tõi välja mitmeid ülikooli tugevusi. Komisjon leidis, et TLÜ-d iseloomustab tugev kogukonnatunne ning jagatud väärtused. Ingliskeelsete õppekavade arv on suur ja sissetulev mobiilsus üliõpilaste ning õppejõudude seas on hea. Lisaks leiti, et ülikooli teadustöö…