Posts Tagged: projekti koordinaator

Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuur (EKKA) ootab oma tegusasse meeskonda projekti koordinaatorit. Projekti koordinaatori põhiülesanne on EL-i tõukefondide projektide administreerimine: dokumentatsiooni ja maksetaotluste koostamine, eelarve täitmise jälgimine, finantsaruandlus, hangete läbiviimine, arvete ja lepingute menetlemine ning dokumendihaldus. Ootame Sind enda meeskonda, kui Sul on: kõrgharidus, soovitavalt finants- või majandusharidus; vähemalt 2-aastane EL-i tõukefondide projektide administreerimise kogemus;…