Posts Tagged: Estonian Business School

Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri (EKKA) kõrghariduse hindamisnõukogu otsustas akrediteerida Estonian Business Schooli seitsmeks aastaks.   Estonian Business Schooli (EBS) hinnanud rahvusvaheline komisjon tõi oma aruandes välja mitmeid ülikooli tugevusi, aga ka soovitusi edasisteks arendusteks. Komisjon leidis, et EBS-ist on saanud küps ja enesekindel institutsioon, mis arvestab üliõpilaste tagasisidet ning välishindamiste tulemusi sihipäraselt erinevates arendustegevustes.…