Kutseõppe õppekavarühmade akrediteerimise pilootvoor 2011-2013

Aastatel 2011-2013 viidi läbi akrediteerimise pilootvoor, mis on andnud võimaluse hinnata koolide valmisolekut akrediteerimiseks, testida akrediteerimise korraldust ning saada teavet õppekasvatustöö kvaliteedi kohta. Senised tulemused on näidanud akrediteerimist kui väga tõhusat vahendit õppekasvatustöö ja kooli muude tegevuste kvaliteediparendusele suunajana.

Kutseõppe  õppekavarühmade akrediteerimistulemused kutseõppeasutuste kaupa

Vaata ka:

Kokkuvõte kutseõppe õppekavarühmade akrediteerimisest aastatel 2011-2013

Kutseõppe õppekavarühmade akrediteerimine – pilootvoor 2011

Koolijuhtide tagasiside akrediteerimisprotsessile (30.05.2013)