Kõrghariduse hindamisekspertide koolitus Tallinnas 19-20.01.2017

Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuur (EKKA) korraldab 19. – 20. jaanuaril 2017. aastal Tallinnas hindamisekspertide koolituse, mille sihtrühmaks on õppetegevuse kvaliteedi hindamise võimalikud eksperdid. Lisaks Eestis toimuvatele hindamistele on EKKA soovitatud eksperdid osalenud ka teiste riikide agentuuride korraldatud hindamistel.

Koolituse läbinud on teadlikud kõrghariduse välise kvaliteedihindamise eesmärkidest, standarditest ja heast tavast,  oskavad kõrgkooli eneseanalüüsi aruande põhjal formuleerida tugevusi ja parendusvaldkondi ning küsimusi tulenevalt hindamise nõuetest, viia läbi intervjuusid hindamiskülastusel ning koostada hindamisaruannet meeskonna ühistöös.

Seekordsele koolitusele on eelkõige oodatud õppekavade juhid, õppevaldkondade juhid ja juhtivad õppejõud, aga samuti üliõpilased ja tööandjad. Eelistatud on doktorikraadiga õppejõud, kellel puudub varasem välise kvaliteedihindamise kogemus.

Koolitusel osaleja peab valdama inglise keelt kõnes ja kirjas, kuna hindamiste töökeel on inglise keel. Ka koolitus toimub osaliselt inglise keeles.

Koolitus on osalejatele tasuta. Transpordi ja majutusega seotud kulud kompenseeritakse väljaspool Tallinnat elavatele üliõpilastele.

Registreerumine seminarile on lõppenud. Registreerunutega võtame ühendust.

Lisainfo: Liia Lauri liia.lauri@archimedes.ee