SA Archimedes Eesti Kõrghariduse Kvaliteediagentuur otsib TÖÖANDJATE ESINDAJAID

kutseõppe hindamisekspertideks

ESF programmi „Kutsehariduse sisuline arendamine 2008-2013“ tegevuse
„Kutseõppeasutuste riikliku tunnustamise süsteemi loomine ja rakendamine“
raames

akrediteerimiste läbiviimiseks 2012. aasta sügisel:

elektrotehnika ja energeetika õppekavarühma erialadel:

 1. elektrik, elektriseadmed ja -süsteemid, nende hooldus ja remont
 2. külmatehnika hooldus ja remont
 3. soojusenergeetika seadmete käitamine, hooldus ja remont
 4. telefoniside ja signalisatsioon

mootorliikurid, laevandus ja lennundustehnika õppekavarühma erialadel:

 • mootorliikurid (autode, masinate ja mootorliikurite remont ja hooldus)

Hindamisekspertideks on oodatud

TÖÖANDJATE ESINDAJAD

 • vastava valdkonna kutse- ja erialaliitudest, tööandjate ühendustest
 • vastava valdkonna ettevõtte tipp- ja keskastme juhid, praktikajuhendajad.

Kasuks tuleb kogemus vastava kutseõppe valdkonna arendamisel, hindamisel või juhendamisel (nt osalemine kutsenõukogus, kutsestandardite väljatöötamisel, kutsekomisjonides, riiklike õppekavade väljatöötamisel; kutseõppeasutuste nõukogudes, eksamikomisjonides; ettevõttes praktikajuhendamise, töökohapõhise õppe läbiviimise vms kogemus).

EKKA moodustab iga kooli vastava õppekavarühma akrediteerimiseks kolmeliikmelised hindamiskomisjonid, kuhu kuuluvad: 1-2 vastava majandusvaldkonna tööandjate esindajat ja 1-2 õppe- ja kasvatustöö hindamiseksperti.

Hindamiskomisjoni liikme tööülesanded ja ajaressurss:

 • hindamiskomisjonide koolitus (planeeritud kuupäevad 23. -24. august 2012),
 • õppekavarühma aruande analüüs,
 • hindamiskomisjoni koolikülastus,
 • hindamiskomisjoni aruande koostamine.

Hindamiseksperdi töö on tasustatav, tasu sõltub hindamiskomisjonides osalemise arvust.

Kandideerimiseks palume täita hiljemalt 12. juuniks 2012 sooviavaldus ja saata e-posti aadressil ekka@archimedes.ee märgusõnaga “kutseõppe hindamisekspert”.

Sooviavalduse vorm

Lisainformatsioon:

ekka@archimedes.ee

Marge Kroonmäe

hindamisekspert/ programmi koordinaator

marge.kroonmae@archimedes.ee

tel 640 0456, 5078 423