SA Archimedes Eesti Kõrghariduse Kvaliteediagentuur otsib kutseõppe õppekavarühmade akrediteerimise raames HINDAMISKOMISJONIDE ASSISTENTE

Programmi „Kutsehariduse sisuline arendamine 2008-2013“ tegevuse „Kutseõppeasutuste riikliku tunnustamise süsteemi loomine ja rakendamine“ raames kuulutab SA Archimedes Eesti Kõrghariduse Kvaliteediagentuur välja konkursi õppekavarühmade hindamiskomisjonide assistentide leidmiseks.

2012.a akrediteeritavateks õppekavarühmadeks on:

arvutiteadused, juhtimine ja haldus ning põllundus ja loomakasvatus I poolaastal; elektrotehnika ja energeetika ning mootorliikurid, laevandus ja lennundustehnika II poolaastal.

EKKA moodustab iga osaleva kooli vastava õppekavarühma hindamiseks 3-liikmelised hindamiskomisjonid.


Igale hindamiskomisjonile määratakse assistent, kes:

– vahendab informatsiooni kooli, hindamiskomisjoni ja EKKA büroo vahel;

– kooskõlastab ja valmistab ette koolikülastuse;

– dokumenteerib hindamiskomisjoni koosolekuid ja koolikülastuse arutelusid;

– nõustab hindamiskomisjoni liikmeid hindamisprotsessi korralduse osas;

– täidab nõutavad dokumendid, toetab hindamiskomisjoni aruande korrektset vormistamist.
Hindamiskomisjoni assistendil on varasem meeskonnatöö korraldamise kogemus, väga hea suhtlemisoskus ja vastutustunne, ta on täpne ja korrektne. Kasuks tuleb Eesti kutseõppeasutuste ja kutseharidusvaldkonna tundmine ning suhtlustasandil vene keele oskus.
Hindamiskomisjoni assistendi ajaressurss:

–  hindamiskomisjonide koolituse läbimine (3.-4. veebruar 2012);

– koolikülastuste (koolikülastus kestab 1-2 tööpäeva) organiseerimine ja nendes osalemine perioodil veebruar-aprill ning september-detsember 2012;

– hindamiskomisjonide koosolekutel osalemine, dokumentide täitmine.

Hindamiskomisjoni assistendi töö tasustamine toimub töövõtulepingu alusel, tasu sõltub assisteeritavate hindamiskomisjonide arvust.
Kandideerimiseks palume esitada hiljemalt 06. jaanuariks 2012 sooviavaldus ja CV ning saata e-posti aadressil ekka@archimedes.ee märgusõnaga „assistent“.

Lisainformatsioon:

ekka@archimedes.ee

Eesti Kõrghariduse Kvaliteediagentuuri koduleheltwww.ekka.archimedes.ee/kutsekoolile/.

Marge Kroonmäe, hindamisekspert/programmi koordinaator, tel 640 0456, 5078 423
marge.kroonmae@archimedes.ee