SA Archimedes Eesti Kõrghariduse Kvaliteediagentuur otsib KUTSEÕPPE HINDAMISEKSPERTE

ESF programmi „Kutsehariduse sisuline arendamine 2008-2013“ tegevuse „Kutseõppeasutuste riikliku tunnustamise süsteemi loomine ja rakendamine“ raames

akrediteerimiste läbiviimiseks viies õppekavarühmas 2012. a ajakava alusel:

I poolaastal akrediteeritavad õppekavarühmad

  • arvutiteadused,
  • juhtimine ja haldus,
  • põllundus ja loomakasvatus,

II poolaastal akrediteeritavad õppekavarühmad

  • elektrotehnika ja energeetika,
  • mootorliikurid, laevandus ja lennundustehnika.

 

Hindamisekspertideks on oodatud

TÖÖANDJATE ESINDAJAD

–      vastava majandusvaldkonna kutse- ja erialaliitudest, tööandjate ühendustest;

–      vastava valdkonna ettevõtete tipp- ja keskastme juhid või praktikajuhendajad.

Kasuks tuleb kogemus vastava kutseõppe valdkonna arendamisel, hindamisel või juhendamisel (nt osalemine kutsenõukogus, kutsestandardite väljatöötamisel, kutsekomisjonides, riiklike õppekavade väljatöötamisel; kutseõppeasutuste nõukogudes, eksamikomisjonides; ettevõttes praktikajuhendamise, töökohapõhise õppe läbiviimise vms kogemus).

 

ÕPPE- JA KASVATUSTÖÖ SPETSIALISTID,

kellel on kogemus õppe- ja kasvatustöö juhtimisel, arendamisel, hindamisel ja/või koolitamisel kutseõppe valdkonnas. 

Kasuks tuleb kutsehariduse korralduse tundmine, läbitud sise- ja/või välishindamise või kvaliteedijuhtimise koolitus ning rakendamise kogemus. Õppe- ja kasvatustöö spetsialistidel on soovitav valmisolek erinevate õppekavarühmade hindamiseks.

*Hindamiskomisjoni liige ei tohi olla Haridus- ja Teadusministeeriumi või selle hallatava asutuse töötaja, v.a riigikoolid.

 

EKKA moodustab iga kooli vastava õppekavarühma akrediteerimiseks kolmeliikmelised hindamiskomisjonid, kuhu kuuluvad: 1-2 vastava majandusvaldkonna tööandjate esindajat ja 1-2 õppe- ja kasvatustöö hindamiseksperti.

Hindamiskomisjoni liikme tööülesanded ja ajaressurss:

–      hindamiskomisjonide koolitus (veebruar; august 2012),

–      õppekavarühma sisehindamise aruande analüüs,

–      hindamiskomisjoni koolikülastus,

–      hindamiskomisjoni aruande koostamine.

Hindamiseksperdi töö on tasustatav, tasu sõltub õppekavarühmas/-des hinnatavate koolide arvust.

Kandideerimiseks palume täita hiljemalt 12. detsembriks 2011 sooviavaldus, ja saata e-posti aadressil ekka@archimedes.ee märgusõnaga „kutseõppe hindamisekspert“.

Sooviavalduse vorm

Lisainformatsioon:

ekka@archimedes.ee;  EKKA kodulehelt www.ekka.archimedes.ee

Marge Kroonmäe, hindamisekspert/programmi koordinaator

marge.kroonmae@archimedes.ee, tel 640 0456, 5078 423