SA Archimedes Eesti Kõrghariduse Kvaliteediagentuur otsib kutseõppe akrediteerimise pilootvoorus HINDAMISKOMISJONIDE ASSISTENTE

Programmi „Kutsehariduse sisuline arendamine 2008-2013“ tegevuse „Kutseõppeasutuste riikliku tunnustamise süsteemi loomine ja rakendamine“ raames kuulutab SA Archimedes Eesti Kõrghariduse Kvaliteediagentuur välja konkursi õppekavarühmade hindamiskomisjonide assistentide leidmiseks.

Programmi elluviija on Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus ja partneriks Sihtasutus Archimedes, mille struktuuriüksus Eesti Kõrghariduse Kvaliteediagentuur (EKKA) korraldab ja viib läbi 2011. aastal õppekavarühmade akrediteerimise pilootvooru.

Pilootvoorus akrediteeritavateks õppekavarühmadeks on:

–      majutamise ja toitlustamise õppekavarühm

–      ehituse ja tsiviilrajatiste õppekavarühm.

EKKA moodustab iga pilootvoorus osaleva kooli vastava õppekavarühma hindamiseks 3-4-liikmelised hindamiskomisjonid. Igale hindamiskomisjonile määratakse assistent, kes:

–      vahendab informatsiooni kooli, hindamiskomisjoni ja EKKA büroo vahel;

–      kooskõlastab ja valmistab ette koolikülastuse;

–      dokumenteerib hindamiskomisjoni koosolekuid ja koolikülastuse arutelusid;

–      nõustab hindamiskomisjoni liikmeid hindamisprotsessi korralduse osas.

Hindamiskomisjoni assistendil on varasem meeskonnatöö korraldamise kogemus, väga hea suhtlemisoskus ja vastutustunne, ta on täpne ja korrektne. Kasuks tuleb Eesti kutseõppeasutuste ja kutseharidusvaldkonna tundmine ning suhtlustasandil vene keele oskus.

Hindamiskomisjoni assistendi ajaressurss:

–      hindamiskomisjonide koolituse läbimine (4.-5. veebruar 2011);

–      koolikülastuste (koolikülastus kestab 1-2 tööpäeva) organiseerimine ja nendes osalemine perioodil veebruar-aprill ning september-detsember 2011;

–      hindamiskomisjonide koosolekutel osalemine.

Hindamiskomisjoni assistendi töö tasustamine toimub töövõtulepingu alusel, tasu sõltub assisteeritavate hindamiskomisjonide arvust.

Kandideerimiseks palume esitada hiljemalt 17. detsembriks 2010 sooviavaldus ja CV ning  saata e-posti aadressil ekka@archimedes.ee märgusõnaga „assistent“.

 

Lisainformatsioon:

ekka@archimedes.ee

Marge Kroonmäe, hindamisekspert/programmi koordinaator
tel 640 0456, 5078 423
marge.kroonmae@archimedes.ee