SA Archimedes Eesti Kõrghariduse Kvaliteediagentuur (EKKA) otsib TÖÖANDJATE ESINDAJAID kutseõppe hindamisekspertideks

  • MEHAANIKA JA METALLITÖÖ
  • MUUSIKA JA ESITUSKUNSTIDE
  • AUDIOVISUAALSE JA MUU MEEDIA

õppekavarühmade akrediteerimiseks 2013. aasta sügisel

Kandideerima on oodatud

TÖÖANDJATE ESINDAJAD

  • vastava valdkonna kutse- ja erialaliitudest, tööandjate ühendustest;
  • vastava valdkonna ettevõtete tipp- ja keskastme juhid või praktikajuhendajad.

Kasuks tuleb kogemus kutseõppe valdkonna arendamisel, hindamisel või juhendamisel (nt osalemine kutsenõukogus, kutsestandardite väljatöötamisel, kutsekomisjonides, riiklike õppekavade väljatöötamisel; kutseõppeasutuste nõukogudes, eksamikomisjonides; ettevõttes praktikajuhendamise, töökohapõhise õppe läbiviimise vms kogemus).

EKKA moodustab iga kooli vastava õppekavarühma akrediteerimiseks tööandjate esindajatest ja õppekasvatustöö spetsialistidest kolmeliikmelisedhindamiskomisjonid.

Hindamiskomisjoni liikme tööülesanded ja ajaressurss:

hindamiskomisjonide koolitus (august 2013), õppekavarühma aruande analüüs, hindamiskomisjoni koolikülastus, hindamiskomisjoni aruande koostamine.

Hindamiseksperdi töö on tasustatav, tasu sõltub õppekavarühmas/-des hinnatavate koolide arvust.

Kandideerimiseks palume täita hiljemalt 10. juuniks 2013 sooviavaldus SIIN

Lisainformatsioon:

ekka@archimedes.ee;  EKKA kodulehelt www.ekka.archimedes.ee

Marge Kroonmäe, hindamisekspert/programmi koordinaator

marge.kroonmae@archimedes.ee, tel 640 0456, 5078 423