Haapsalu Kutsehariduskeskuse õppekavarühmade (sotsiaaltöö ja nõustamine; lastehoid ja teenused noortele) kordushindamise külastus