Haapsalu Kutsehariduskeskuse õppekavarühmade (andmebaaside ja võrgu disain ning haldus; majandusarvestus ja maksundus; sekretäri- ja kontoritöö; materjalide töötlemine (klaas, paber, plast, puit)) kutseõppe kvaliteedi hindamise külastus