Posts By: Kristina Hallikas

Eesti Hariduse Kvaliteediagentuur (HAKA) kutsub oma tegusasse meeskonda info- ja kommunikatsioonijuhti, kes hoolitseks avalikkuse teavitamise eest hariduse kvaliteeti puudutavates küsimustes, haldaks ja levitaks hindamistulemusi ja kvaliteedi edenemist soosivat oskusteavet erinevate sidusrühmade seas nii Eestis kui rahvusvahelisel tasandil.  HAKA missioon on võimestada õppeasutusi õppimise ja õpetamise kvaliteedi edendamisel ning õppija arengu toetamisel. Pakume õppeasutustele võimalust saada…